Calendar

     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
Public Holiday: National Day
10 
School Holiday: National Day
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Public Holiday: Hari Raya Haji
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Cedar Teacher's Day Celebration
31 
School Holiday: Teacher's Day
 

Update as of : 20 July 2018